Aktualności

UWAGA!!! WAŻNY KOMUNIKAT!

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEiN informujemy, że:

– uczniowie szkoły branżowej będący młodocianymi pracownikami od dnia 18 stycznia 2021 r. będą kontynuowali naukę zawodu u pracodawców, po wcześniejszym skontaktowaniu się z nimi i uzyskaniu informacji, czy w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów,

– uczniowie technikum i szkoły branżowej realizujący zajęcia praktyczne w szkole o zasadach powrotu do zajęć otrzymają informacje na Teamsach lub przez dziennik elektroniczny od nauczycieli uczących.

Dostępność strony