Aktualności

„WŁOSKI STAŻ OKNEM NA ŚWIAT”

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wyjazd dwóch 20-osobowych grup na staże zawodowe do Rimini w roku szkolnym 2021/2022. Na staże wyjadą uczniowie kształcący się w zawodach technik lotniskowych służb operacyjnych, technik reklamy i technik żywienia i usług gastronomicznych. Wszystkim zakwalifikowanym uczniom gratulujemy i zapraszamy do śledzenia na teamsach w zespole „Rimini grupa 1 i 2” wszystkich informacji związanych z przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym. Lista uczniów została zamieszczona w plikach na teamsach i w gablocie szkolnej.

Koordynator projektów UE – Katarzyna Nowak oraz Zespół Projektowy

Dostępność strony