Aktualności

Podium w Plebiscycie Edukacyjnym

Z satysfakcją informujemy, że w Plebiscycie Edukacyjnym 2022 w kategorii Nauczyciel Roku szkoły ponadpodstawowej, nasza nauczycielka dr inż. Celina Jagiełowicz-Ryznar zdobyła 3. miejsce. GRATULUJEMY!!!

Pani Celina Jagiełowicz- Ryznar jest także adiunktem na Politechnice Rzeszowskiej, a w naszej szkole dzieli się wiedzą i umiejętnościami z uczniami klas lotniczych na kierunkach: technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik eksploatacji portów i terminali. Założyła Lotnicze Koło Naukowo-Dydaktyczne „Runway”,  zrzeszające uczniów pasjonujących się szerokorozumianym lotnictwem. Jest organizatorem ogólnopolskiego, międzyszkolnego konkursu lotniczego  „Lotnictwo to moja pasja”, cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów z całego kraju. Bierze udział w różnych projektach i wydarzeniach  na obszarze kraju i województwa, uczestniczy w wyjazdach w ramach projektów Erasmus+, POWER i Ponadnarodowa Mobilność uczniów naszej szkoły, a także sprawuje opiekę nad uczniami w licznych stażach zawodowych i projektach edukacyjnych organizowanych przez naszą szkołę . Pani Celina Jagiełowicz-Ryznar posiada umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniami, wspieraniu ich w nauce oraz w różnych sytuacjach życiowych.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!

Dostępność strony