Aktualności

7 października 2021 podsumowaliśmy staż, który odbyli nasi uczniowie w Rimini

7 października 2021 podsumowaliśmy staż, który odbyli nasi uczniowie w Rimini.

Zgodnie z założeniami projektu  „Włoski staż oknem na świat”

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, i założeniami autorek projektu pani mgr inż. Małgorzaty Pabjańskiej i pani mgr inż. Edyty Kraski. Na staż do Włoch we wrześniu 2021 wyjechało 40 uczniów kierunków: technik reklamy, technik lotniskowych służb operacyjnych i technik żywienia i usług gastronomicznych.
Kolejna czterdziestoosobowa grupa uczniów w ramach tego projektu wyjedzie do Rimini w maju i w czerwcu 2022. Głównym celem projektu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych i językowych oraz poprawa szans zawodowych dzięki udziałowi w zagranicznych stażach.

Podczas spotkania uczestnicy wyjazdu zaprezentowali wnioski wynikające z odbycia stażu, podkreślając jednocześnie najważniejsze cele projektowe m.in. uświadomienie znaczenia kompetencji zawodowych w pracy w Polsce i za granicą w wymiarze międzynarodowym, podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w praktykach w przedsiębiorstwach zagranicznych oraz kompetencji językowych, a także wagę rozmów z innymi pracownikami pozwalającymi na zwiększenie ich wiedzy o życiu codziennym i ukierunkowanie na zdobywanie praktycznych umiejętności.

Gościem honorowym spotkania był pan Mario Pappano, włoski przedsiębiorca i partner przyjmujący nasze grupy w Rimini, który wraz z zaproszonymi gośćmi, dyrektorami rzeszowskich szkół oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Rzeszowa i Podkarpackiego Urzędu  Marszałkowskiego wysłuchał prezentacji i wraz z panią dyrektor mgr Jadwigą Gargaś wręczył uroczyście certyfikaty ukończenia stażu naszym uczniom.

– Przybyłym Gościom, Dyrekcji i Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w realizację zadań projektowych – Zespół Projektowy.

Poniżej link do wywiadu podsumowującego staże w Rimini

https://radiovia.com.pl/aktualnosci/staze-zawodowe-uczniow-w-rimini

 

 

Dostępność strony