Aktualności

Ciekawa lekcja na kierunku technik reklamy

W ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół nr 3, a WSIZ w dniu 2 czerwca 2023 r. klasy 3F i 4FS, uczące się na kierunku technik reklamy, udały się na wycieczkę szkoleniową do campusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej. Młodzież uczestniczyła w zajęciach praktycznych w ramach innowacji z zakresu grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej.

Zajęcia prowadzili: pani dr Partycja Longawa – Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Kierownik Katedry Projektowania Graficznego, a także pan mgr Mikołaj Birek – Asystent i Sekretarz w Katedrze Projektowania Graficznego, Sekretarz Zakładu Grafiki Komputerowej.

Nasi uczniowie, korzystając z supernowoczesnego sprzętu uczelni, doskonalili swoje umiejętności w zakresie projektowania na potrzeby cyfrowej reklamy. Było to wspaniałe doświadczenie, które zdobyli w ramach „Ciekawej lekcji”.

Opiekunowie młodzieży: Edyta Kraska, Kamil Kwoka, Małgorzata Pabjańska i Anna Patron

Dostępność strony