Dla rodzica

Szanowni Państwo!


W naszej szkole obowiązuje system informatyczny e-Dziennik, zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją użytkowania panelu dla Rodzica

Dziennik elektroniczny – logowanie


Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023


Dorota Jaworska – przewodniczący, klasa 4 fs

Krzysztof Cisło – wiceprzewodniczący, klasa 4 cs

Adrianna Siwy – zastępca pomocniczy, klasa 3 d

Iwona Wiewiura – sekretarz, klasa 4 fs

 

Składkę ustalono 50 zł, płatne 50% w I półroczu roku szkolnego.

Darowiznę na cele Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie prosimy dokonywać zgodnie z danymi poniżej:

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 20

Numer konta bankowego: PKO BP SA Oddział I w Rzeszowie
77 1020 4391 0000 6102 0144 9735

Tytułem: Darowizna na cele Rady Rodziców,
• imię i nazwisko ucznia…………………….
• klasa………………………………..

 


Kalendarium organizacji roku szkolnego 2022/2023


W miarę potrzeb organizowane będą dodatkowe zebrania i spotkania informacyjne!


Dla osób, które nie mogły być obecne na wywiadówce organizacyjnej we wrześniu br. zamieszczamy dokumenty, których podpisany wydruk prosimy dostarczyć do Wychowawców za pośrednictwem uczniów:

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku

– Deklaracja wyboru Religii i/lub Etyki

– Deklaracja uczęszczania na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)

– Instrukcja postępowania i wnioski w sprawie zwolnień z lekcji Wychowania fizycznego


Pedagog Szkolny


Informacje od Pedagogów znajdziecie Państwo na stronie szkolnego Pedagoga.


Grono pedagogiczne


Alfabetyczną listę pracowników dydaktycznych naszej szkoły możecie Państwo znaleźć na stronie Grono pedagogiczne.

Wychowawcy


Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022-2023


Szkolny rachunek bankowy


PKO  BS SA  Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23, 35-959 Rzeszów
17 1020 4391 0000 6902 0187 2373


DOKUMENTY

OświadczeniaOświadczenie w sprawie Religii i WDŻ


Wnioski


Wniosek o zwolnienie z wf
Zwolnienie z wf – procedury


Wybranie dokumentów


Wybranie dokumentów

 


Regulamin zdalnego nauczania


Regulamin zdalnego nauczania

 

Dostępność strony