Dla rodzica

Szanowni Państwo!


W naszej szkole obowiązuje system informatyczny e-Dziennik, zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją użytkowania panelu dla Rodzica

Dziennik elektroniczny – logowanie


Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021


Robert Żegliński – przewodniczący klasa 2 cg
Dorota Jaworska – wiceprzewodniczący klasa 2 fs
Iwona Wiewiura – sekretarz klasa 2 fs
Grzegorz Stanowski – skarbnik klasa 2 bs

Komisja Rewizyjna
Krzysztof Cisło klasa 2 cs
Anna Molęda klasa 2 ds
Krzysztof Hajduk klasa 2 ds
Maria Cach klasa 2 cs

Składkę ustalono 50 zł, płatne 50% w I półroczu roku szkolnego.

Darowiznę na cele Rady Rodziców Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie prosimy dokonywać zgodnie z danymi poniżej:

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 20

Numer konta bankowego: PKO BP SA Oddział I w Rzeszowie
77 1020 4391 0000 6102 0144 9735

Tytułem: Darowizna na cele Rady Rodziców,
• imię i nazwisko ucznia…………………….
• klasa………………………………..


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


W miarę potrzeb organizowane będą dodatkowe zebrania i spotkania informacyjne!


Dla osób, które nie mogły być obecne na wywiadówce organizacyjnej we wrześniu br. zamieszczamy dokumenty, których podpisany wydruk prosimy dostarczyć do Wychowawców za pośrednictwem uczniów:

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku

– Deklaracja wyboru Religii i/lub Etyki

– Deklaracja uczęszczania na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)

– Instrukcja postępowania i wnioski w sprawie zwolnień z lekcji Wychowania fizycznego


Pedagog Szkolny


Informacje od Pedagogów znajdziecie Państwo na stronie szkolnego Pedagoga.


Grono pedagogiczne


Alfabetyczną listę pracowników dydaktycznych naszej szkoły możecie Państwo znaleźć na stronie Grono pedagogiczne.


Wychowawcy


Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/22


Szkolny rachunek bankowy


PKO  BS SA  Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23, 35-959 Rzeszów
17 1020 4391 0000 6902 0187 2373


DOKUMENTY

OświadczeniaOświadczenie w sprawie Religii i WDŻ


Wnioski


Wniosek o zwolnienie z wf
Zwolnienie z wf – procedury


Wybranie dokumentów


Wybranie dokumentów

 


Regulamin zdalnego nauczania


Regulamin zdalnego nauczania