Dla rodzica

Szanowni Państwo!


W naszej szkole obowiązuje system informatyczny e-Dziennik, zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją użytkowania panelu dla Rodzica

Dziennik elektroniczny – logowanie


Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Dorota Jaworska – przewodniczący, klasa 5fs

Adriana Siwy – wiceprzewodniczący, klasa 4d

Mariusz Pustelak  – zastępca pomocniczy, klasa 1b

Katarzyna Pacyna – sekretarz, klasa 2c


Składkę ustalono 50 zł, płatne 50% w I półroczu roku szkolnego.

Darowiznę na cele Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie prosimy dokonywać zgodnie z danymi poniżej:

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 20

Numer konta bankowego: PKO BP SA Oddział I w Rzeszowie
77 1020 4391 0000 6102 0144 9735

Tytułem: Darowizna na cele Rady Rodziców,
• imię i nazwisko ucznia…………………….
• klasa………………………………..

 


KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

SPOTKANIA Z RODZICAMI


W miarę potrzeb organizowane będą dodatkowe zebrania i spotkania informacyjne!


Dla osób, które nie mogły być obecne na wywiadówce organizacyjnej we wrześniu br. zamieszczamy dokumenty, których podpisany wydruk prosimy dostarczyć do Wychowawców za pośrednictwem uczniów:

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku

– Deklaracja wyboru Religii i/lub Etyki

– Deklaracja uczęszczania na zajęcia Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)

– Instrukcja postępowania i wnioski w sprawie zwolnień z lekcji Wychowania fizycznego


Pedagog Szkolny


Informacje od Pedagogów znajdziecie Państwo na stronie szkolnego Pedagoga.


Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024


Wychowawcy


WYCHOWAWCY KLAS 2023/2024


Szkolny rachunek bankowy


PKO  BS SA  Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23, 35-959 Rzeszów
17 1020 4391 0000 6902 0187 2373


DOKUMENTY

OświadczeniaOświadczenie w sprawie Religii i WDŻ


Wnioski


Wniosek o zwolnienie z wf
Zwolnienie z wf – procedury


Wybranie dokumentów


Wybranie dokumentów

 


Regulamin zdalnego nauczania


Regulamin zdalnego nauczania

 

Dostępność strony