Ogłoszenia

Dni Otwarte Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

W dniu 16.05.2024 r. odbyły się Dni Otwarte Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym wzięła udział klasa 2b.

Podczas wydarzenia uczniowie mieli okazję obserwować zawody lekkoatletyczne oraz bokserskie, w których uczestniczyli studenci Wychowania Fizycznego. Klasa 2b została zapoznana z pracowniami specjalistycznymi mieszczącymi się w Kolegium Nauk Medycznych, były to m.innymi: Laboratorium Analizy Ruchu, Pracownia Motoryczności Człowieka, Laboratorium Fizjologii i Biochemii Wysiłku Fizycznego, Pracownia Technologii Informacyjnych, Pracownia Zastosowań Informatyki w Turystyce oraz Pracownia Diagnostyki w Treningu Sportowym i Zdrowotnym.

Wyjście zorganizowały: mgr inż. Agnieszka Wójcik i mgr inż. Magdalena Kopel.

Dostępność strony