Aktualności

EKOLOGICZNA SZKOŁA

Nasza szkoła w roku 2021/2022 będzie uczestnikiem programu „Ekologiczna Szkoła”. Jest to program organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, który ma na celu pogłębianie wiedzy na temat środowiska naturalnego i poznawanie proekologicznych postaw.

Realizacja projektu będzie polegała na podejmowaniu działań na rzecz środowiska przyrodniczego, braniu udziału w kursach i webinariach, pracy z materiałami edukacyjnymi i pomocami dydaktycznymi, a także na przeprowadzeniu grupowego „Ekologicznego Projektu Młodzieżowego”.

Poszukujemy chętnych osób do udziału w projekcie, zatem jeśli jesteś uczniem / uczennicą Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie oraz jesteś zainteresowany/a wzmacnianiem wiedzy na temat środowiska naturalnego – zgłoś się!

Uczestnicy programu będą mieli możliwość udziału w Internetowych Festiwalach zrzeszających grupy projektowe z całej Polski z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej i Dnia Ziemi, a także możliwość udziału w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych.

Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać do opiekunów projektu:

• dr inż. Celina Jagiełowicz-Ryznar

• mgr Marcelina Błońska

Dostępność strony