Europejska szkoła

 

Europejska szkoła a rynek pracy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX, Działanie 9.2

 

W celu zmodernizowania kształcenia zawodowego oraz dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Zespole Szkół Spożywczych realizowany jest projekt pt. „Europejska szkoła a rynek pracy” współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Beneficjentami w/w programu są uczniowie klasy pierwszej – technik obsługi turystycznej.
W czasie roku szkolnego 2008/09 beneficjenci realizować będą zajęcia dydaktyczne – zawodowe, które pozwolą im: zdobyć umiejętności i kwalifikacje zawodowe, zwiększyć poczucie pewności siebie i wiary we własne siły, a tym samym podnieść poziom samooceny i stać się specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy.

 

Beneficjenci ostateczni otrzymają materiały promocyjne (smycz, notatnik, zakreślacz, długopis). Podczas realizacji projektu korzystać będą z podręczników i materiałów dydaktycznych umożliwiających poszerzanie wiedzy i umiejętności (zakup współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej) oraz bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej.

 

Uczniowie klasy Iot podzieleni są na cztery grupy i w ramach poszerzonych zajęć edukacyjnych zdobywają nowe wiadomości i umiejętności z zakresu:

 

  • języka angielskiego zawodowego
  • języka niemieckiego zawodowego
  • technologii informacyjnej
  • geografii turystycznej

 

 

 

 

ZAJĘCIA W TERENIE

WYCIECZKI SZKOLENIOWE DO BIUR PODRÓŻY

 

 

ZAWODY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

 

 

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W RZESZOWIE
GRUPY NIEMIECKIE

 

 

GRUPY ANGIELSKIE

 

 

Dostępność strony