Aktualności

Europejskie wyzwania zawodowe „Włoski staż oknem na świat”

W ramach programu „POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 20-osobowa grupa uczniów kształcących się w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych, technik reklamy i technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechało pod opieką nauczycielek: Danuty Chmury i Edyty Kraski do włoskiego miasteczka Rimini, aby przez 2 tygodnie zdobywać swoje pierwsze europejskie doświadczenia zawodowe.

Już od poniedziałku każda z grup odbyła szkolenia z BHP i poznała swoje stanowiska oraz godziny pracy a także swoich opiekunów, którzy będą im służyć swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Uczniowie będą realizować staże w nadmorskich restauracjach, agencjach reklamowych i na lotnisku w Rimini.

 

Uczniami opiekuje się organizacja AI Rimini, która zapewniła im pobyt i miejsca praktyk oraz opiekę podczas działań mobilnościowych.

Autorki projektu: Edyta Kraska, Małgorzata Pabjańska

Koordynator projektu: Katarzyna Nowak wraz z zespołem projektowym

Dostępność strony