Aktualności

Granada – składanie wniosków

Nabór do grupy II i III – „Historyczne wędrówki po Europie – Granada w oczach współczesnej młodzieży”

Zapraszamy uczniów klas trzecich uczących się we wszystkich zawodach zarówno w technikum, jak i w szkole branżowej I stopnia do wzięcia udziału w tygodniowym wyjeździe do Granady, aby podczas zajęć z hiszpańską młodzieżą rozwijać kompetencje kluczowe w międzynarodowym środowisku, poznawać i rozumieć inną kulturę,
a także rozwijać umiejętności językowe oraz interpersonalne.

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa dostępnym poniżej,
a następnie do składania dokumentów do 28 stycznia 2022 r. w sekretariacie szkoły.

31.01.2022 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.

3.02.2022 r. Rada Pedagogiczna zatwierdzi skład grup II i III (dwie grupy po 14 osób).

4.02.2022 r. w gablocie projektowej zostaną zamieszczone listy osób zakwalifikowanych na wyjazd.

Po zatwierdzeniu list przez RP zostanie odbędzie się spotkanie z Rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do wyjazdu (termin zostanie podany po ogłoszeniu list).

Osoby, które złożyły już wnioski na grupę 1. i nie zakwalifikowały się na wyjazd, a nadal chcą wyjechać, proszę jedynie o wypełnienie Deklaracji kandydata (strony 1 i 2) i przekazanie wychowawcom w terminie do 28 stycznia.

Wnioski mogą składać także uczniowie, którzy już brali dział w stażach zawodowych. Natomiast ci, którzy uczestniczyli w programie Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w poprzednich edycjach, nie mogą ponownie wziąć
w nim udziału.

Wyjazd grupy II zaplanowany jest na 15-21.05. 2022 r.

Wyjazd grupy III zaplanowany jest na 22-28.05.2022 r.

ZAPRASZAMY!!!

Koordynator projektu: Katarzyna Nowak i Zespół Projektowy
Dofinansowanie projektu z UE: [248 960,00 PL]

Deklaracja kandydata-2

regulamin rekrutacji

Zal.V_Wzor_karty_zgloszenia-ucznia-do-mobilnosci_PMU

 

Dostępność strony