Aktualności

INNOWACJA PEDAGOGICZNA DIETETYKA

W dniu 30.03.2022r. odbyło się kolejne spotkanie online w ramach innowacji pedagogicznej „Dietetyka”, w którym wzięły udział następujące klasy: 3 bs i 3 bg. Dwa wykłady „Witamina C i D. Mało popularne fakty oraz często powtarzane mity” oraz „Czy stan odżywienia mojego organizmu jest prawidłowy?” prowadził mgr Jakub Tobiasz, pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Medycznego na kierunku Dietetyka w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej WSIiZ w Rzeszowie. Zajęcia te poszerzyły wiedzę, umiejętności oraz utwierdziły uczniów w przekonaniu, że rola dietetyka i edukacja zdrowotna jest bardzo ważna w poprawie stanu odżywienia, zdrowym stylu życia i prawidłowych nawykach żywieniowych.

Autorki innowacji:

mgr inż. Agnieszka Wójcik

mgr inż. Małgorzata Pabjańska

Dostępność strony