Aktualności

KAMPANIA „19 DNI”

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

Nasza szkoła w tym roku bierze udział po raz pierwszy w tej kampanii pod hasłem # 10 sekund. 10 sekund to wystarczający czas, żeby kogoś skrzywdzić, pominąć, nie dostrzec. Ile można zrobić w ciągu #10sekund, żeby powstrzymać przemoc? Po pierwsze nie odchodź. Nie odwracaj wzroku. Obserwuj i reaguj adekwatnie do sytuacji. Bądź uważny.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, którzy co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału we wszystkich działaniach związanych z tą akcją prowadzoną w szkole. Zależy nam aby w ostatni dzień kampanii tj. 17.11.2023 r. uczniowie mieli na sobie pomarańczowy element odzieży, który będzie wyrazem przeciwko przemocy.

SZKOLNY KONKURS

na prezentację multimedialną pod hasłem „#10 sekund”
w ramach Kampanii „19 dni bez przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

10 sekund to wystarczający czas, żeby kogoś skrzywdzić, pominąć, nie dostrzec.

Co możesz zrobić w 10 sekund, by powstrzymać przemoc?

nie odchodź, nie odwracaj wzroku – bądź uważny/uważna obserwuj i reaguj adekwatnie do sytuacji.

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie.

Koordynator, Realizator: Wiącek Patrycja, Katarzyna Łuczak–Rejman

II. ADRESAT KONKURSU
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy od I do V klasy, który wykona indywidualną lub grupową prezentację na powyższy temat. 

III. CELE KONKURSU
– przeciwdziałanie przemocy;
– zapoznanie uczniów z rodzajami przemocy;
– uświadomienie uczniom jak chronić siebie i innych przed przemocą;
– eliminowanie czynników ryzyka przemocy wśród uczniów;
– uświadomienie uczniom ich wpływu na społeczność szkolną;
– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
– rozwijanie twórczej aktywności;
-doskonalenie umiejętności posługiwania się programem prezentacyjnym (np. PowerPoint);

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
– zgodność z tematem pracy;
– walory edukacyjne;
– wykorzystanie możliwości programu prezentacyjnego,
– staranność wykonania prac;

V. TERMINARZ KONKURSU
Prace na konkurs można przesłać na skrzynkę elektroniczną: wpatrycja@zs3.resman.pl lub dostarczyć prezentację na pendrive w opisanej kopercie do pokoju pedagoga do dnia 10.11.2023 r.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15.11.2023 r., a następnie wyróżnioną pracę opublikujemy na stronie internetowej szkoły.

VI. NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody (zwolnienie z odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek), najlepsza prezentacja będzie zamieszczona na stronie szkoły.

Autor: Wiktor Baran, kl. 3 D

Dostępność strony