Aktualności

KLASY PATRONACKIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ WSIiZ

W dniu 24 października 2023 r. podpisane zostało „Porozumienie o Współpracy” pomiędzy Zespołem Szkół nr 3, a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Na mocy tego porozumienia, klasy: 1 D, 1 F, 2 A, 3 D i 5 ES (na kierunkach: Technik eksploatacji portów i terminali, Technik reklamy i Technik analityk) objęte zostają patronatem Zakładu Filologii Angielskiej WSIiZ.

Projekt „Klasy Patronackie” ma na celu przybliżenie uczniom nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i wprowadzenie ich do środowiska uczelnianego oraz objęcie tych klas doradztwem metodycznym. Uczniowie będą mieli możliwość:
– brania udziału w cyklu lekcji z zakresu filologii angielskiej: lekcje kulturowe i lekcje powtórkowe dla maturzystów;
– uczestniczenia w wykładach naukowych w ramach spotkań „Wielkie pytania w nauce” i „Przybij piątkę nauce”, sympozjach i konferencjach naukowych WSIiZ;
– współpracowania z kołami naukowymi Uczelni.

Koordynator ze strony WSIiZ –  dr Paula Wieczorek
Koordynator z ramienia ZS nr 3 – mgr Katarzyna Dawidowska

Zespół realizujący Projekt:
mgr Katarzyna Dawidowska, mgr Karolina Winiarska, mgr Angelina Tabor i mgr Gabriela Waltoś.

Dostępność strony