Aktualności

Kolejny projekt Erasmus+ dla uczniów

Z radością dzielimy się informacją, że w latach 2021-2022 kolejni uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie wyjadą do Włoch na staże zawodowe. Dzięki realizowanym od 1998 roku projektom, kształcenie realizowane w ZS nr 3 ma europejski charakter, co znacząco uatrakcyjnia naukę, wzmacnia profil zawodowy absolwentów oraz zyskuje duże uznanie pracodawców i instytucji.

W ramach akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020 złożono 1035 wniosków, wśród 529 zakwalifikowanych znalazł się projekt autorstwa mgr inż. Małgorzaty Pabjańskiej i mgr inż. Edyty Kraski „Włoski staż oknem na świat”, który będzie realizowany ze środków POWER.
Jest to kolejny projekt adresowany do uczniów ZS nr 3 w Rzeszowie, nastawionych na własny rozwój i doskonalenie. W dwuletnim projekcie o numerze 2020-1-PL01-KA102-078537 uczestniczyć będzie 80 uczniów z klas II i III technik żywienia i usług gastronomicznych, reklamy oraz technik lotniskowych służb operacyjnych. Praktyki i staże realizowane będą w restauracjach, agencjach reklamowych oraz w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Rimini.

Kształcenie zagraniczne cieszy się wśród młodzieży i nauczycieli ZS nr 3 stałym zainteresowaniem, gdyż pozwala rozwijać wiele przydatnych w życiu kompetencji.

Autorki: M. Pabjańska, E. Kraska

Dostępność strony