Aktualności

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że zostały wyłonione dwie grupy uczniów (grupa 1 – 18 osób i grupa 2 – 17 osób), którzy zakwalifikowali się na wyjazd do Malagi w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – „Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej”. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas drugich z wszystkich zawodów, a celem wyjazdu jest współpraca w uczniami w hiszpańskiej szkole i realizacja założonych w projekcie celów.

Wpłynęło ponad 70 wniosków i rywalizacja była bardzo wyrównana, chciałam zaznaczyć, że bardzo trudno było nam wyłonić grupę 35 osób, które jesienią wyjadą do Malagi, ale ostateczna lista zyskała poparcie Rady Pedagogicznej i została zamieszczona na Teamsach w plikach w zespole „Malaga 2021” oraz w gablocie szkolnej. Do zespołu zostały zaproszone zakwalifikowane osoby i wszelkie informacje związane z przygotowaniami do wyjazdu będą zamieszczane w zespole.

Wszystkim zakwalifikowanym uczniom gratuluję i zapraszam do przygotowań, a pozostałych zapraszam do składania wniosków w kolejnych wyjazdach.

Koordynator projektów UE – Katarzyna Nowak oraz Zespół Projektowy

Dostępność strony