Aktualności

KONKURS J. ANGIELSKIEGO POD PATRONATEM KUL

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych ”Through the Eyes of Animals”

Do 12.11.2023 roku trwa pierwsza edycja konkursu pod tytułem ”Through the Eyes of Animals”, organizowana przez Koło Naukowe Studentów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Konkurs polega na napisaniu kreatywnych i oryginalnych (auto)biografii lub opowiadań na temat wybranych przez siebie zwierząt. Konkurs skierowany jest do osób, które są miłośnikami zwierząt, a równocześnie posiadają nietuzinkowe podejście do pisania!

Uczestnicy dokonują zgłoszenia poprzez przesłanie pliku z opowiadaniem na adres mailowy katelo@kul.pl z tytułem maila „nazwisko, TEA”, w treści maila podając:

imię i nazwisko, adres email, numer telefonu i nazwę szkoły
dane kontaktowe własne: email, numer telefonu, adres korespondencyjny
dane kontaktowe nauczyciela języka angielskiego: imię i nazwisko, email

Prace należy przesłać w języku angielskim i nie mogą przekraczać 3000 słów.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swojego uczestnictwa
do koordynatora konkursu w szkole, p. Gabrieli Waltoś.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje o Konkursie znajdziecie na stronach:

Profilu KNSA KUL pod adresem https://bit.ly/KNSAKUL

oraz na stronie internetowej KNSA KUL https://www.kul.pl/kolo-naukowe-studentow-anglistyki,art_27204.html

Dostępność strony