LdV 1999-2006

Udział  szkoły  w programie  LEONARDO  DA VINCI

 

Zespół Szkół Spożywczych uczestniczy w programie Leonardo da Vinci od 1999 r.
W szkole powstał i prężnie działa Zespół Współpracy z Zagranicą w ramach programu Leonardo da Vinci. W jego skład wchodzą następujące osoby:
Aleksandra Wanic, Teresa Bugajska, Renata Czyż, Danuta Czisnok, Hubert Chruściński, Edyta Kraska, Irena Lewicka, Kazimierz Latocha, Elżbieta Madejska, Paweł Muszyński, Małgorzata Pabjańska.

W latach 1999 – 2006 zrealizowano następujące projekty:

– nauczycielskie:
1. „Szkolenie zawodowe nauczycieli”
2. „Szkolenie zawodowe, a rynek pracy w branży spożywczej”

– uczniowskie:
1. „Praktyka zawodowa uczniów w branży mleczarskiej”
2. „Doskonalenie umiejętności technik kulinarnych”
3. „Innowacje w produkcji piekarsko – ciastkarskiej w krajach Unii Europejskiej”.
4. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w agrobiznesie”

PROJEKTY NAUCZYCIELSKIE

„Szkolenie zawodowe nauczycieli”

Projekt powstał w 1999 roku w I edycji Programu Leonardo da Vinci.
Koordynator i promotor projektu – Aleksandra Wanic
Autorki – Aleksandra Wanic, Irena Lewicka, Elżbieta Madejska.

Szkolenie zawodowe nauczycieli odbyło się w Instytucie Szkoleniowo-Badawczym Przemysłu Mleczarskiego MLUA w Krefeldzie /Niemcy/ w dniach od 15marca do 26 marca 1999r.
Beneficjentami byli nauczyciele przedmiotów zawodowych:
• Aleksandra Wanic
• Irena Lewicka
• Elżbieta Madejska
• Kazimierz Jacek
• Piotr Ostrowski.

„Szkolenie zawodowe, a rynek pracy w branży spożywczej.”

Projekt powstał w 2002 roku w II edycji Programu Leonardo da Vinci.
Koordynator i promotor projektu – Aleksandra Wanic
Autorki – Aleksandra Wanic, Irena Lewicka, Elżbieta Madejska.

Partnerem zagranicznym była firma „Vitalis GmBH” w Lipsku (Niemcy).

„Szkolenie zawodowe a rynek pracy w branży spożywczej” zostało zrealizowane w dniach od 03 września do 16 września 2003r. w Lipsku przez pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Beneficjentami byli:
• Aleksandra Wanic
• Irena Lewicka
• Elżbieta Madejska
• Kazimierz Jacek
• Paweł Muszyński.

PROJEKTY UCZNIOWSKIE

„Praktyka zawodowa uczniów w branży mleczarskiej.”

Projekt powstał w 1999 roku w I edycji Programu Leonardo da Vinci.
3–tygodniowa praktyka zawodowa uczniów odbywała się w dniach od 19 stycznia 1999 do 10 lutego1999r. w Instytucie Szkoleniowo-Badawczym Przemysłu Mleczarskiego MLUA w Krefeld.

Koordynator i promotor projektu – Aleksandra Wanic
Autorki –Aleksandra Wanic, Irena Lewicka, Elżbieta Madejska.

Beneficjenci to uczniowie klas drugich – piątych uczący się w zawodzie technik technologii żywności, o specjalności przetwórstwo mleczarskie:
• Sylwia Bułat
• Sebastian Bułat
• Katarzyna Jakubowska
• Adam Jurek
• Anna Kudyba
• Bogdan Panek
• Bartłomiej Pieja
• Janusz Rusinek
• Rafał Szwajkowski
• Marcin Wilkosz

Opiekun: mgr inż. Irena Lewicka.

„Doskonalenie umiejętności technik kulinarnych.”

To tytuł drugiego projektu uczniowskiego, który został opracowany w 2000 roku w II edycji Programu Leonardo da Vinci.

Koordynator i promotor projektu – Aleksandra Wanic
Autorki: Aleksandra Wanic, Renata Czyż, Edyta Kraska.

Pierwsza grupa odbywała praktykę w terminie od 1 marca do 21 marca 2001 roku. Byli to następujący uczniowie:
• Bełz Michał
• Bojda Magdalena
• Bosek Paulina
• Dec Janusz
• Jędrysek Tomasz
• Kukiełka Sylwia
• Liskowicz Sławomir
• Mazur Justyna
• Pastuła Beata
• Stafiej Karolina.

Opiekun: mgr inż. Irena Lewicka.

Staż drugiej grupy trwał od 1 października do 21 października 2001 roku. Do Bochum wyjechali następujący beneficjenci:
• Domaradzki Piotr
• Kamiński Paweł
• Nabożna Joanna
• Nycz Agnieszka
• Rembisz Dorota
• Stec Edyta
• Szypuła Jan
• Walas Agnieszka
• Wilkosz Szymon
• Wójcik Agnieszka.

Opiekun: mgr inż. Irena Lewicka.

Natomiast trzecia grupa młodzieży odbywała praktykę w terminie od 6 marca do 28 marca 2002 roku:
• Dobosz Anna
• Głuszczyk Elżbieta
• Gruba Dorota
• Grzywacz Magdalena
• Krupa Monika
• Książek Mariusz
• Litwin Maria
• Nabożna Dorota
• Olejarz Marcin
• Wiśniowska Renata

Opiekun: mgr inż. Irena Lewicka.

Uczniowie odbywali 3 – tygodniowe zajęcia praktyczne w renomowanych niemieckich restauracjach:
– „Vitrine”
– „Parkhaus – Resteurant im Statgarten”
– „Haus Kampade“
– „Zur Uhle“
– „Zum Neuling“
-„Elsässer Stube“
– „TGG Kulturzentrum“
– „Forsthaus Gysenberg“.

„Innowacje w produkcji piekarsko – ciastkarskiej w krajach Unii Europejskiej.”

To tytuł trzeciego projektu uczniowskiego, który opracowano w 2003 roku w II edycji Programu Leonardo da Vinci.
Koordynator i promotor projektu – Aleksandra Wanic
Autorzy – Aleksandra Wanic, Edyta Kraska, Kazimierz Latocha, Małgorzata Pabjańska.

„Innowacje w produkcji piekarsko-ciastkarskiej w krajach Unii Europejskiej” realizowane były w Lipsku (Niemcy) przez uczniów w dwóch grupach po 10 beneficjentów w terminach:
• od 22 września do 11 października 2003r.
• oraz od 02 marca do 22 marca 2004r.

W pierwszym terminie czasowym do Lipska wyjechali następujący beneficjenci:
• Adamiec Agnieszka
• Cebula Lucyna
• Materna Grzegorz
• Pilecki Grzegorz
• Płoch Magdalena
• Przybyło Michał
• Sala Dariusz
• Szuberla Grzegorz
• Szczypek Anna
• Tomaka Elżbieta

Opiekun: mgr Teresa Bugajska.

W skład drugiej grupy weszli następujący uczniowie:
• Barczak Agnieszka
• Dziak Mariusz
• Dzięgło Beata
• Kądziołka Diana
• Kliś Justyna
• Majka Agata
• Marut Krzysztof
• Martyka Konrad
• Stupak Joanna
• Tokarz Edyta

Opiekun: mgr Hubert Chruściński.

Uczniowie pracowali w dwóch dużych niemieckich piekarniach i ciastkarniach:
– „Lukas Bäcker Grieser Gmbh&Co.KG“
– „Löwenbäcker GmbH“
oraz w firmie kateringowej produkującej gotową żywność na potrzeby lotnictwa:
– Stockheim Air Catering w Schkeuditz.

„Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w agrobiznesie”

To tytuł czwartego projektu uczniowskiego, który opracowano w 2005 roku w II edycji Programu Leonardo da Vinci.
Koordynator i promotor projektu – Aleksandra Wanic
Autorzy – Aleksandra Wanic, Edyta Kraska, Kazimierz Latocha, Małgorzata Pabjańska.
Partnerem zagranicznym Była Akademia Cordoba I gospodarstwo agroturystyczne w Martos (Hiszpania).

Pierwsza grupa odbywała praktykę w terminie od 23 września do 24 października 2005 roku. Byli to następujący uczniowie:
• Grygiel Anna
• Kawalec Monika
• Kutkowska Joanna
• Leja Paweł
• Motyl Joanna
• Ożóg Stanisław
• Pastuła Piotr
• Tomaszek Jolanta
• Węgrzyn Michał
• Wlazło Justyna

Opiekun mgr Teresa Bugajska

Staż drugiej grupy trwał od 6 lutego do 3 marca 2006 roku. Do Hiszpanii wyjechali następujący beneficjenci:
• Guzek Katarzyna
• Geront Kacper
• Chorzępa Joanna
• Metyk Przemysław
• Sołtysiak Kamil
• Wróbel Sebastian
• Gdowik Krzysztof
• Kusz Konrad
• Motyl Magdalena
• Szuba Jolanta

Opiekun mgr Teresa Bugajska

Materiał opracowali nauczyciele: Edyta Kraska, Kazimierz Latocha i Małgorzata Pabjańska

Dostępność strony