LdV II-III 2007

Udział  szkoły  w programie  LEONARDO  DA VINCI
HISZPANIA 2007

Uczymy się przez całe życie!

Realizacja projektu Leonardo da Vinci pt. „Rozwój partnerstwa w kształceniu zawodowym”
Autor: Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie

W ramach programu Leonardo da Vinci 15-to osobowa grupa beneficjentów uczestniczyła w dniach 10.02.2007 do 03.03.2007 w szkoleniu zawodowym w Cordobie – stolicy regionu Andaluzja w Hiszpanii.

Uczestnikami wymiany byli:
– starsi wizytatorzy Podkarpackiego Kuratorium Oświaty,
– zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszów,
– nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie,
– pracodawcy branży spożywczej kształcący pracowników młodocianych.

Głównym celem projektu było:
• podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych doświadczeń zawodowych,
• diagnozowanie hiszpańskiego rynku pracy,
• stworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołą, władzami lokalnymi i partnerami społecznymi,
• poznanie nowych technik i technologii wytwarzania artykułów spożywczych.
Program obejmował wizyty w szkołach, zakładach przemysłowych i instytucjach oświatowych.

Rezultaty:
• zdobycie nowych pomocy dydaktycznych do przedmiotów zawodowych,
• stworzenie modułowego programu nauczania z branży ciastkarskiej,
• utworzenie programu rozwijającego płaszczyznę współpracy między szkołą, władzami lokalnymi i partnerami społecznymi.

Dostępność strony