LdV IV 2007

Udział  szkoły  w programie  LEONARDO  DA VINCI
HISZPANIA 2007

W dniach 14.04.- 28.04. 6-cio osobowa grupa nauczycieli Zespołu Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego z Rzeszowa przebywała w Hiszpanii w ramach Projektu Leonardo da Vinci „Po nowe doświadczenia zawodowe do Hiszpanii”. Organizacją Przyjmującą była Akademia Cordoba z Cordoby (region Andaluzja).Głównym celem projektu było umożliwienie uczestnikom zapoznanie się z hiszpańskim systemem edukacyjnym, wymiana doświadczeń zawodowych w przemyśle spożywczym oraz obserwacja i uczestnictwo w zajęciach praktycznych w szkołach zawodowych i ośrodkach kształcenia praktycznego. W trakcie pobytu nauczyciele zwiedzili dwa duże zakłady przemysłu spożywczego: fabrykę oliwy „Carbonell „działającej w ramach „Grupo SOS tenible”, jedną z największych w Hiszpanii winiarni „Alvear” oraz firmę cateringową w kompleksie obiektów „Gran Poladar” (Centrum Finansowo- Jubilerskie). Te wizyty pozwoliły na poznanie nowych rozwiązań techniczno- technologicznych w dużych zakładach przemysłowych Andaluzji. Beneficjenci mieli możliwość ocenienia stopnia wykorzystania i osiągania przez te zakłady międzynarodowych certyfikatów, poznania technologii i parku maszynowego. Zapoznali się także z zasadami higieny zawodowej i zasadami bezpiecznej pracy w tych zakładach.

 

Uczestniczyli także w zajęciach w szkołach zawodowych (hotelarskiej, artystycznej),w centrach kształcenia ustawicznego i ośrodkach kształcenia praktycznego.
Uczestnicy projektu mieli także możliwość porównania pozycji zawodowej i społecznej nauczycieli hiszpańskich, a także poznali zasady ich kształcenia i osiągania stopni zawodowych- w stosunku do nauczycieli polskich.

W ramach czasu wolnego świetnie zorganizowana grupa 4 kobiet i 2 mężczyzn zwiedzała wspaniałe zabytki Andaluzji. Oczywiście zwiedzali Cordobę- miasto trzech kultur, a także Granadę, Sewillę i Malagę. Uczestniczyli w Sevilli w święcie „Feria de Abril 2007” i Święcie Krzyża w Cordobie. Mieli możliwość poznania kultury i tradycji narodu hiszpańskiego.


Materiał opracował nauczyciel, Paweł Muszyński.

Dostępność strony