Aktualności

Międzynarodowa VIII Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego

Międzynarodowa VIII Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Międzynarodowe Prawo Lotnicze i Kosmiczne – wyzwania i zagrożenia”

W dniach 21-22 kwietnia 2022 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się bardzo ważne wydarzenie dla branży lotniczej – Międzynarodowa VIII Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. „Międzynarodowe Prawo Lotnicze i Kosmiczne – wyzwania i zagrożenia” organizowana przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów.

Celem konferencji było zaprezentowanie aktualnie prowadzonych w środowisku naukowym badań i ich wyników w dziedzinie prawa lotniczego i kosmicznego oraz wymiana poglądów z praktykami, specjalistami branży lotniczej i kosmicznej, a także integracja środowiska.

 

Eksperci z polskich uczelni dzielili się swoim doświadczeniem z uczniami i studentami, a do tego grona została zaproszona Pani dr inż. Celina Jagiełowicz-Ryznar – nauczycielka kształcąca w Zespole Szkół nr 3 uczniów w branży lotniczej, wieloletni pracownik Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. W swoim wystąpieniu przedstawiła bardzo aktualny temat „Warunki bezpieczeństwa w dobie pandemii w ruchu lotniczym w Polsce”.

 

W konferencjach corocznie uczestniczą również uczniowie kształcący się na kierunkach lotniczych, poszerzając swoją wiedzę o najnowsze osiągnięcia w obszarze prawa i technologii lotniczych i kosmicznych. Dzięki temu dokonują bardziej świadomych wyborów zawodowych, czego przykładem są absolwenci naszej szkoły kształcący się na kierunkach związanych z lotnictwem na podkarpackich uczelniach.

Dostępność strony