Aktualności

Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rzeszowa dla naszych nauczycieli

W dniu 13 października 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim, w uznaniu zasług za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Iwona Kwater.

Natomiast w dniu 16 października 2023 roku w kinie Zorza, podczas Miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej doceniono zaangażowanie i wybitne osiągnięcia dydaktyczne nauczycielek: pani Anny Ulan oraz pani Katarzyny Dawidowskiej, które zostały uhonorowane nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Uroczystości te poświęcone były przypomnieniu, jak trudnym zadaniem w dzisiejszych czasach jest pełnienie roli nauczyciela oraz jakie wyzwania stoją przed dzisiejszymi nauczycielami, by móc kształtować właściwe postawy i kompetencje kluczowe uczniów.

Uroczystość rozpoczął prezydent miasta Rzeszowa, pan Konrad Fijołek, następnie głos zabrała kurator oświaty, pani Małgorzata Rauch i inni przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Wszyscy docenili wkład i zaangażowanie nauczycieli w kształtowanie przyszłych pokoleń oraz życzyli satysfakcji z wykonywanej pracy.

Nauczyciele zostali również zaproszeni na spacer pięknymi Rzeszowskimi Podziemiami, a uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej nr 1 oraz Miejskiego Domu Kultury.

Dostępność strony