Aktualności

Nauczanie zdalne

Komunikat

13 grudnia zostało opublikowane Rozporządzenie MEiN wprowadzające od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym.

Według rozporządzenia uczniowie klas branżowych I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniowie będą mogli odbywać zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Dostępność strony