Aktualności

OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI HOTELARSKICH

W dniu 25.10.2022 odbył się w Zespole Szkół Nr 3 etap szkolny ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Organizatorem olimpiady jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a patronat nad nią sprawuje minister Sportu i Turystyki. W bieżącym roku ma miejsce pierwsza edycja tej olimpiady. Jej hasło przewodnie to: „Kompetencje Społeczne Kluczem do Przyszłości w Hotelarstwie”.
W etapie szkolnym wzięło udział 14 uczniów z klasy 2 a, 3 a, 4 as i 4 ag. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru oraz wykonanie dokumentacji do 3 zadań praktycznych.
Za prawidłowo rozwiązane pytanie testowe uczestnik mógł otrzymać 1 punkt, a za zadanie praktyczne 0- 5 punktów.
Poziom wiedzy i umiejętności wszystkich uczestników był bardzo wyrównany.
Pierwsze miejsce zdobyła Rozalia Pilch z klasy 2a, a drugie z jednakową ilością punktów: Natalia Rozborska i Patrycja Waliłko z klasy 3a, Martyna Szewczyk z klasy 4as oraz Zuzanna Poźniak, Aleksandra Sierżęga i Mateusz Lonc z klasy 4 ag. Zgodnie z regulaminem olimpiady, w etapie okręgowym szkołę może reprezentować tylko dwóch uczniów. W przypadku, kiedy więcej uczniów uzyskało taką samą ilość punktów, o kolejności miejsc decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego.
Zwycięzcami szkolnego etapu olimpiady i reprezentantami szkoły w etapie okręgowym zostali więc:
Rozalia Pilch z klasy 2 a i Mateusz Lonc z klasy 4 ag.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.
Szkolny etap przygotowały i zorganizowały Iwona Kwater i Dorota Bukowska.

Dostępność strony