Aktualności

OLIMPIADA „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” EDYCJA 2022/2023

W dniu 22.11.2022 r. w Zespole Szkół nr 3 w Rzeszowie odbył się etap szkolny Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Organizatorem olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Główną ideą olimpiady jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.
W etapie szkolnym olimpiady wzięło udział 25 uczniów z klasy 3a, 3b, 3f i 4fs.
Uczestnicy etapu szkolnego mieli za zadanie rozwiązać test (w formie pisemnej) składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 30 minut.
Pierwsze miejsce zdobył KAJETAN LATOSZYŃSKI z klasy 3f, drugie – PRZEMYSŁAW WOJNAR z klasy 3a, natomiast trzecie miejsce z jednakową ilością punktów zdobyły: MARTYNA MICHALSKA, NATALIA RZOŃCA i OLIWIA TRZECIAK z klasy 3a oraz NATALIA FRANCZYK z klasy 3f.
Zgodnie z regulaminem olimpiady, w etapie okręgowym szkołę może reprezentować tylko trzech uczniów. Ponieważ wyłonienie trzeciego miejsca nie było możliwe z uwagi na uzyskanie przez uczennice takiej samej punktacji w tym samym czasie, Komitet Szkolny w dniu 25.11.2022 r. przeprowadził dogrywkę. Test dogrywkowy składał się z 5 pytań wielokrotnego wyboru, a czas trwania testu uzupełniającego wynosił 5 minut. Po dogrywce trzecie miejsce zdobyła NATALIA RZOŃCA z klasy 3a.
JAKO ZESPÓŁ DO UDZIAŁU W ETAPIE WOJEWÓDZKIM OLIMPIADY ZOSTAJĄ ZGŁOSZENI: KAJETAN LATOSZYŃSKI Z KLASY 3F, PRZEMYSŁAW WOJNAR Z KLASY 3A I NATALIA RZOŃCA Z KLASY 3A.
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY IM DALSZYCH SUKCESÓW!!!
Szkolny etap przygotowały i zorganizowały Agnieszka Belcer oraz Anna Karamanis-Pietras.

Dostępność strony