Aktualności

OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

W poniedziałek 5 grudnia uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. T. Rylskiego w Rzeszowie wzięli udział w przeprowadzonym przez p. Michalinę Chudzik szkolnym etapie Olimpiady Znajomości Afryki, którego głównym organizatorem jest Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas konkursu sprawdzana była wiedza na temat kontynentu afrykańskiego z zakresu geografii, historii, religii, wiedzy o kulturze i filozofii. Wśród zagadnień objętych obowiązkową dla uczestników literaturą, znalazły się m.in.: nierówności społeczne i ekonomiczne w Afryce, wielokulturowość i rola chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości afrykańskiej, czy też konflikty między- i wewnątrzpaństwowe. Wydarzenie ma również na celu kształtowanie wśród młodzieży postawy tolerancji i zrozumienia wobec odmiennych kultur i obyczajów oraz eliminowanie zachowań ksenofobicznych.

Spośród 34 uczestników z naszej szkoły do II etapu zakwalifikowały się: Zuzanna Rębacz (4ds) i Michalina Tomaka (2d).

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym!

Dostępność strony