Aktualności

Olimpiady hotelarskie

W październiku odbędą się eliminacje szkolne do dwóch olimpiad hotelarskich.

Zapraszamy wszystkich uczniów, zainteresowanych szeroko pojętym hotelarstwem, o kontakt z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

09.10.23 o godz.11.30 odbędzie się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, organizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki z Bydgoszczy, polegający na rozwiązaniu testu, składającego się 60 pytań jednokrotnego wyboru. Szczegóły na stronie: https://hotelarskaolimpiada.byd.pl/id,1/witamy

25 10. 23, o godz.12.00 odbędzie się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, organizowany przez SGH z Warszawy. Zawody będą polegać na wskazaniu przez uczestników poprawnych odpowiedzi na 20 pytań testowych i rozwiązaniu 1-5 zadań praktycznych. Szczegóły na stronie: https://www.sgh.waw.pl/kgs/olimpiada-umiejetnosci-hotelarskich

Dwóch zwycięzców z każdej olimpiady będzie reprezentować szkołę w zawodach okręgowych.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkolnych zmaganiach!!!

Dostępność strony