Aktualności

PODSTAWY ILUSTRACJI KSIĄŻKOWEJ

W ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół nr 3, a WSIZ w dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyły się zajęcia w ramach innowacji z zakresu grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej na temat „Podstawy ilustracji książkowej”. Dwugodzinne zajęcia prowadziła pani dr Partycja Longawa –Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Kierownik Katedry Projektowania Graficznego. Ponad to, Pani dr Longawa swoje prace prezentowała na około 270 wystawach w kraju i za granicą w 38 krajach świata.

„Ciekawa lekcja” realizowana była w klasie 4fs – technik reklamy.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z postawami teoretycznymi dotyczącymi tematu zajęć, a następnie tworzyli własne ilustracje do ulubionych książek z dzieciństwa w programie do grafiki komputerowej. Uczestnictwo w zajęciach oraz przekazana przez prowadzącego wiedza i umiejętności były cennym doświadczeniem dla naszej młodzieży.

Koordynator innowacji i opiekun młodzieży: Edyta Kraska

Dostępność strony