Aktualności,  Ogłoszenia

Pokazy Escape van

W dniu 23.05.2024 r., uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie brali udział w inicjatywie holenderskiej i uczestniczyli w pokazach ,,Escape van”,  który zaparkował przy hali na Podpromiu w Rzeszowie. Nowatorski projekt skierowany jest do młodych ludzi, którzy poznają zagrożenia związane z handlem ludźmi.

Zagadnienie handlu ludźmi zostaje w tym przedsięwzięciu przedstawione odwiedzającym go osobom w formie pokojów zagadek. Mimo że jest to gra, na jej uczestników czekają skłaniające do głębokiej refleksji doświadczenia. Biorący udział w grze poznają prawdziwe historie osób, które stały ofiarą handlu ludźmi, a którym udało się wydostać z rąk oprawców dzięki skoordynowanej akcji i pomocy służb. Niestety każdego roku prawie 3 miliony ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego 1/3 stanowią dzieci. Polska jest nie tylko krajem pochodzenia współczesnych niewolników czy krajem, przez który przebiega szlak tranzytowy, ale również krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Pokrzywdzonych tym procederem jest dziś na świecie więcej niż kiedykolwiek w historii, a handel ludźmi jest jednym z najbardziej dochodowych nielegalnych biznesów. Mając świadomość tego, że każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi, polska Policja aktywnie włącza się w różnorodne działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie tego procederu. Ważna jest bowiem nie tylko skuteczność, współpraca i profesjonalizm służb i instytucji, zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie tego przestępstwa, ale również świadomość społeczna obywateli.

Dostępność strony