Aktualności

Projekt e-Twinning: „ Szkoła dziś a jutro”.

Uczniowie naszej szkoły z klas o kierunku Technik Eksploatacji Portów i Terminali: Nikola Wytrwał, Julia Boryło, Julia Rozwód, Olaf Przybylski, Kamila Bednarz, biorący udział w krajowym projekcie e-Twinning: „Szkoła dziś a jutro” w konkursie na logo projektu zdobyli I-sze miejsce. Stworzone przez nich logo będzie oficjalnym logiem całego projektu – GRATULUJEMY!

Projekt ma na celu zbadanie poziomu zadowolenia uczniów, kadry nauczycielskiej i rodziców z dotychczasowego funkcjonowania szkoły, a następnie zastanowienie się nad szkołą przyszłości – wyobrażeniem szkoły za… 30, 50, 100 lat.

Opiekun projektu: dr inż. Celina Jagiełowicz-Ryznar

Dostępność strony