Aktualności

Rozmowy kwalifikacyjne Granada Grecja

Rozmowy kwalifikacyjne na wyjazd do Granady i Grecji

Szanowni Uczniowie,

dziękuję za bardzo duże zainteresowanie wyjazdami, zarówno na dwutygodniowe staże zawodowe do Grecji dla zawodów: technik analityk, technik eksploatacji portów i terminali i technik hotelarstwa, jak i Granady na tygodniowe zajęcia lekcyjne z uczniami hiszpańskimi.

Niestety czas zdalnego nauczania i izolacji niektórych z Was spowodowanej COVID, zmusił nas do przesunięcia rozmów kwalifikacyjnych na początek marca.

Poniżej harmonogram:

1.03.2022 r., godz. 10.40 – rozmowa kwalifikacyjna dla uczniów chcących wyjechać do Granady

2.03.2022 r., godz. 11.30 (klasy drugie) i godz. 13.00 (klasy trzecie) – rozmowa kwalifikacyjna dla uczniów chętnych na wyjazd do Grecji

3.03. 2022 r. – przedstawienie list zakwalifikowanych uczniów Radzie Pedagogicznej i głosowanie członków RP

4.03.2022 r. – zamieszczenie w gablocie szkolnej list uczniów, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji do Grecji i Granady.

Od 7.03.2022 r. rozpoczęcie przygotowania przed wyjazdem.

Uczniowie, którzy przesyłali elektronicznie dokumentację, oryginały dokumentów przynoszą na rozmowę kwalifikacyjną.

Proszę uważnie śledzić stronę internetową szkoły i FB szkolnego, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać wszystkie informacje.

 

Katarzyna Nowak – koordynator

wraz z Zespołem Projektowym

 

 

 

 

 

Dostępność strony