Aktualności

Rozporządzenie MEiN z dnia 26.03.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami,  zwolnieni są z obowiązku świadczenia pracy od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

Dostępność strony