Aktualności

Sposoby na jesienne infekcje

W dniu 12.10.2021r. odbył się szkolny konkurs „Sposoby na jesienne infekcje”, zorganizowany przez Agnieszkę Wójcik oraz Magdalenę Kopel, w którym wzięły udział klasy 3bs i 4b.

Konkurs dotyczył prac w formie plakatów, które miały być wykonane na dużym formacie i dowolną techniką.

Celem konkursu było:

-zrozumienie znaczenia zdrowia,

-uświadomienie uczniom, że ich stan zdrowia zależy przede wszystkim od nich samych,

-dostrzeganie zagrożeń wypływających z nieprawidłowego postępowania człowieka,

-zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej roli oraz ochrony zdrowia,

-integracja uczniów i wymiana doświadczeń między klasami.

Komisja konkursowa nagrodziła następujące osoby:

I miejsce- Łucja Stachyra, klasa 4b

II miejsce- Kamila Wit, klasa 4b

III miejsce- Oliwia Halat, klasa 3bs.

 

Agnieszka Wójcik

Magdalena Kopel

 

Dostępność strony