Aktualności

„Staże europejskie szansą na europejską karierę” – Palermo 2024

„Staże europejskie szansą na europejską karierę” – Palermo 2024

7 kwietnia w godzinach przedpołudniowych, druga 13-osobowa grupa uczniów kształcących się w trzech zawodach: analityk, eksploatacja portów i terminali oraz hotelarz, wyleciała z Portu Lotniczego Kraków-Balice do Palermo z przesiadką w Wiedniu na 2-tygodniowe staże zawodowe w laboratorium farmaceutycznym, porcie lotniczym i hotelu. Na szczęście podróż przebiegła zgodnie z planem i kilka minut po godzinie 19.00 powitała nas przedstawicielka WEA Basia Bujalska, która będzie monitorować nasz pobyt i prawidłowy przebieg naszych praktyk. Po zakwaterowaniu się w hostelu „Agata” i kolacji poszliśmy na wieczorny spacer po Palermo, bo jutro już czekają nas spotkania z pracodawcami
w zakładach pracy.

Codzienne relacje z naszego pobytu będziemy zamieszczać na stronie: www.projektyzs3.rzeszow.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Nowak

Asystent koordynatora: Katarzyna Łysikowska

Dostępność strony