Aktualności

Sycylia i Barcelona – rozmowy kwalifikacyjne

6.12.2023 r. na godz. 10.30 do Sali 28 zapraszam wszystkich, którzy zgłosili elektronicznie chęć udziału w 2-tygodniowych praktykach zagranicznych na Sycylii

8.12.2023 r. na godz. 8.00 zapraszam tych, którzy zgłosili elektronicznie chęć udziału w tygodniowym wyjeździe do Barcelony (numer sali podamy w gablocie w czwartek popołudniu)

NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ PROSZĘ PRZYNIEŚĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA W WERSJI PAPIEROWEJ, PODPISANĄ PRZEZ UCZNIOW I RODZICÓW (JEŚLU UCZEŃ JEST NIEPEŁNOLETNI)

Dostępność strony