Aktualności

SZKOŁA Z AKREDYTACJĄ!!!

Z wszystkimi aktualnymi i przyszłymi uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie pragniemy podzielić się radosną informacją, że nasza szkoła znalazła się w gronie placówek, które uzyskały Akredytację Erasmus na lata 2021-2027. Otrzymaliśmy „bilet” umożliwiający składanie wniosków na staże zawodowe w uproszczonej formule.

W ramach Akredytacji został już złożony wniosek na wyjazd do Grecji dla zawodów: technik analityk, technik eksploatacji portów i terminali i technik hotelarstwa. Czekamy na decyzję Agencji Narodowej dotyczącą terminu podpisania umowy finansowej i planujemy już wiosną 2022 roku umożliwić zdobywanie doświadczenia zawodowego uczniom w/w zawodów.

Już jesienią 2021 roku pojawią się informacje dotyczące szczegółów wyjazdu!

Katarzyna Nowak – koordynator projektów wraz z Zespołem Projektowym.

Dostępność strony