TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Uzyskany tytuł technika eksploatacji portów i terminali jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty: geografia, język angielski.

Technik eksploatacji portów i terminali –
PREZENTACJA KIERUNKU

video
play-sharp-fill

Jeżeli szukasz zawodu z przyszłością, to dołącz do nas!

Technik eksploatacji portów i terminali jest zawodem z branży transportowo-logistycznej. To zawód cieszący się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Wzrost produkcji w gospodarce i intensywny rozwój branży TSL powoduje konieczność rozwoju usług logistycznych, a co za tym idzie ogromny rozwój przedsiębiorstw związanych z eksploatacją portów i terminali. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie nasza szkoła oferuje tzw. eurozawód o takiej właśnie specjalności, który bez przeszkód pozwala na znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

U nas nauczysz się:

 • magazynowania różnego rodzaju ładunków (w tym niebezpiecznych, wielkogabarytowych, żywych zwierząt) w portach i terminalach,
 • obsługi ładunków w portach i terminalach,
 • obsługi środków transportu w portach morskich i rzecznych, a także w terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych,
 • przygotowania dokumentów do przeładunku i magazynowania towarów,
 • wyboru odpowiednich środków transportu do obsługi portów i terminali,
 • obsługi zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali,
 • obliczania kosztów przeładunku i magazynowania towarów, a także obsługi pasażerów.

Dodatkowo oferujemy:

 • wycieczki szkoleniowe do firm: Aeroklub Rzeszowski, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz, Air Res Aviation, Raben Logistic Polska, Res Logistic, PKP Cargo w Żurawicy.
 • możliwość uczestnictwa w wykładach otwartych oraz warsztatach na uczelniach wyższych (Akademia Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie),
 • praktyki w centach logistycznych, firmach transportowych i spedycyjnych,
 • wyjazdy na staż do krajów Unii Europejskiej w ramach programu „ERASMUS+”,
 • możliwość udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej (już w pierwszym roku zgłoszenia naszej szkoły do olimpiady uczennica znalazła się w ścisłej czołówce, pokonując ponad 8 tys. uczniów z całej Polski i zdobywając tytuł finalistki OOL).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Branża TSL jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki kraju. Łączy w sobie trzy sektory: transport, spedycję i logistykę. Bardzo ważnym zadaniem specjalistów pracujących w branży TSL jest proces planowania optymalnego schematu wysyłek.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali

ZNAJDZIE PRACĘ JAKO:

 • specjalista w centrach logistyczno-dystrybucyjnych, zakładach produkcyjnych prowadzących magazyny,
 • pracownik terminali lotniczych, kolejowych, morskich i samochodowych zajmujący się obsługą pasażerów,
 • specjalista agencji obsługi portów morskich, rzecznych i lotniczych,
 • pracownik w działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych,
 • specjalista w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych na terenie wolnych obszarów celnych.

MIEJSCA PRACY:

 • agencje obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
 • porty morskie i rzeczne,
 • przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne,
 • terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe,
 • biura podróży,
 • linie lotnicze jako stewardessa lub steward,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie obsługi pasażerskiej i towarowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

CO PO TECHNIKUM?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach: logistyka, spedycja, ekonomia, handel, marketing, zarządzanie w transporcie, teleinformatyka w transporcie, budowa i eksploatacja lotnisk. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE SZKOŁY:

 • internat,
 • pracownie komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem,
 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audio-video.

W portach lotniczych występują typowe dla procesu logistycznego elementy związane z rozmieszczeniem, stanem i przepływem ludzi, dóbr i usług, informacji i środków płatniczych, dla których to elementów wymagana jest koordynacja z innymi procesami ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji, czasu i efektywności spełniania nadrzędnych celów przedsiębiorstwa lotniczego.

/Stanisław Nowosielski/

Dostępność strony