Aktualności

Tydzień Edukacji globalnej

EKOLOGICZNA SZKOŁA – TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

 

W dniach 16.11-18.11.2021r.  dwa zespoły z naszej szkoły „Ekologiczne cukiereczki” – uczniowie klasy 3cg : Julita Czaja, Kacper Bednarz, Patryk Cyran, Damian Kołakowski, oraz  „Eco-Fresh„ klasa 1c, brały udział w Festiwalu internetowym „Świat w szkole, szkoła w świecie”, w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej , który jest częścią projektu „Ekologiczna Szkoła”. W ogólnopolskim festiwalu brało udział 200 szkół, które w podziale na grupy  wysłuchały 4 webinariów i rozwiązały 27 zadań, dotyczących problemów dzisiejszego świata.

W pierwszym dniu „Ekologiczne cukiereczki” uczestniczyły w webinarium poświęconym migracjom, natomiast zespół  „Eco-Fresh „ uczestniczył w webinarium poświęconym zmianom klimatycznym. Spotkania te poszerzyły wiedzę uczniów na tematy bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Ponadto, została przeprowadzona dyskusja o tym, jak codzienne czynności mogą wpływać na ochronę środowiska oraz jak człowiek powinien spojrzeć na problem migracji.

W drugim dniu wydarzenia, uczniowie klasy 3cg pracowali nad tematami dotyczącymi różnorodności biologicznej, podczas którego przeanalizowali temat odpadów w naszej szkole i wpływu nas samych na gospodarowanie nimi. Stworzyli także haiku, czyli ciekawy japoński wiersz nt. otaczającej nas przyrody. Klasa 1c pracowała w grupach, wykonując zadania dotyczące równości płci. Uczniowie stworzyli reportaż, w którym skupili się na problemie stereotypów płciowych oraz w jaki sposób uwrażliwić się na ich przejawy. Wszystkie efekty pracy zostały opublikowane na padlecie.

Trzeciego dnia festiwalu, uczniowie samodzielnie, na platformie Zoom podsumowali efekty swojej pracy. 

Dzięki zaangażowanej młodzieży, festiwal upłynął w pozytywnej i inspirującej atmosferze. Uczestnicy poszerzyli swoje perspektywy i zdobyli nową wiedzę, a także wzbogacili swój pogląd na otaczający świat.  Trzydniowa praca zostanie doceniona przez organizatorów certyfikatami dla uczestników, co z dumą zaprezentujemy.

Festiwal został przeprowadzony pod opieką dr inż. Celiny Jagiełowicz-Ryznar oraz mgr Marceliny Błońskiej. 

Dostępność strony