Aktualności

„PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ”

Zapraszamy uczniów klas drugich uczących się we wszystkich zawodach zarówno w technikum, jak i w
szkole branżowej I stopnia do wzięcia udziału w tygodniowym wyjeździe do Malagi, aby podczas zajęć z
hiszpańską młodzieżą rozwijać kompetencje kluczowe w międzynarodowym środowisku, poznawać i
rozumieć inną kulturę, a także rozwijać umiejętności językowe oraz interpersonalne.


Zainteresowanych uczniów zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa dostępnym poniżej, a następnie do składania dokumentów do 20 maja w sekretariacie szkoły osobiście lub pocztą tradycyjną (adres: Zespół Szkół nr 3, ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów). Po weryfikacji dokumentów na Teamsach zostanie utworzony zespół Malaga 2021, do którego zostaną zaproszone wszystkie osoby, które poprawnie przeszły etap formalny (prawidłowo i dokładnie wypełniły dokumenty, w których zawarte są wszystkie wymagane informacje).


24 maja odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, szczegóły dotyczące harmonogramu rozmów są
uzależnione od ilości zgłoszonych wniosków i najpóźniej 23 maja będą zamieszczone na grupie w Teamsach.
27 maja Rada Pedagogiczna zatwierdzi skład obydwóch grup (grupa I – 18 osób, grupa II – 17 osób).
28 maja w plikach na Teamsach zostanie zamieszczona lista osób zakwalifikowanych na wyjazd do
Malagi.
Od 31 maja rozpoczną się przygotowania do wyjazdu.
Wnioski mogą składać także uczniowie, którzy uczestniczą w aktualnych projektach unijnych.
O wszystkich planowanych działaniach będziemy informować na zespole Malaga 2021 na Teamsach.
ZAPRASZAMY!!!


Koordynator projektu: Katarzyna Nowak i Zespół Projektowy
Dofinansowanie projektu z UE: [199839 PL]

Dostępność strony