Aktualności

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

         Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w VIII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, który odbędzie się 14.04.2023r. o godzinie 9.00. Nasze zaproszenie kierujemy do uczniów szkół podstawowych z 6,7 i 8 klas z Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego, którzy lubią i potrafią śpiewać, a swoje umiejętności wokalne chętnie łączą z językowymi. Osoby zainteresowane mogą pobrać ze szkolnej strony regulamin konkursu, a także formularz zgłoszeniowy.

 Regulamin Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

1. Cele konkursu:

 • prezentowanie i popularyzacja utworów muzycznych z krajów europejskich
 • doskonalenie umiejętności językowych uczniów
 • kształtowanie postawy twórczego uczestnictwa w dorobku kulturalnym Europy
 • prezentacja dorobku artystycznego uczniów

2. Forma i termin konkursu:

          I etap szkolny – za etap szkolny odpowiedzialny jest Dyrektor danej szkoły, który zobowiązuje wyznaczonego nauczyciela języków obcych lub nauczyciela muzyki do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

          II etap – II etap konkursu przeprowadza komisja oceniająca 14.04.2023r.

o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie

3. Konkurs ma zasięg wojewódzki.

4. Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie jest przewidziana jedna kategoria wiekowa –

uczniowie szkół podstawowych (6,7 i 8 klasa)

 • wybór piosenki obcojęzycznej (język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język angielski oraz język francuski)
 • każdą szkołę może reprezentować max. 3 wykonawców
 • utwory muszą być wykonywane pojedynczo, z dowolnym podkładem muzycznym lub akompaniamentem (na płycie CD, którą należy dostarczyć do dnia 05.04.2023r. do Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie, płyta nie może zawierać tekstu)

Płytka powinna być opisana w następujący sposób:

 • imię, nazwisko, klasa, szkoła, nazwa prezentowanego utworu
 • czas prezentacji do 5 minut
 • tekst piosenki nie może zawierać niecenzuralnych i obraźliwych słów
 • obowiązuje kulturalne zachowanie na scenie

5. Kryteria oceniania:

 • maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać dana osoba, wynosi 9 po 3 punkty w kategoriach:

– poprawność językowa wykonywanych utworów

– stopień trudności utworu

– interpretacja i aranżacja

 • Oceny występów dokona Jury, które wyłoni wykonawców z największą ilością punktów.

6. Nagrody w konkursie:

W konkursie przewidziane są nagrody za 1,2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia.

Decyzją Jury zostanie przyznana również nagroda Grand Prix.

Nagrodzeni i wyróżnieni wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Wszyscy wykonawcy konkursu oraz opiekunowie dostaną pamiątkowe

dyplomy.

Za przygotowanie konkursu i opracowanie regulaminu odpowiedzialni są:

Danuta Chmura, Monika Duda, Małgorzata Soja – Durek

Dostępność strony