Aktualności

„Walencja kluczem do sukcesu zawodowego”

Wszystkich uczniów z klas drugich i trzecich z zawodów technik analityk, technik hotelarstwa i technik eksploatacji portów i terminali, którzy złożyli wniosek na wyjazd do Hiszpanii w roku szkolnym 2021/2022 zapraszam na test z języka angielskiego, który odbędzie się w formule online w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00. Natomiast w poniedziałek 26 kwietnia zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w formule tradycyjnej w szkole:

Godz. 8.00 – technik analityk

Godz. 8.30 – technik hotelarstwa

Godz. 9.15 – technik eksploatacji portów i terminali

Na Teamsach została utworzona grupa „Walencja – grupa 3”, do której zostali dołączeni uczniowie, którzy zadeklarowali chęć wyjazdu na staż. Proszę o śledzenie na grupie wszystkich informacji, które będą udzielane podczas całego procesu rekrutacji.

Koordynator projektu: Katarzyna Nowak

Dostępność strony