Ogłoszenia

Warsztaty technika żywienia i usług gastronomicznych w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Kreowanie świadomości dietetycznej technika żywienia i usług gastronomicznych w języku polskim i angielskim” uczniowie klas: 1b i 1j uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na terenie kampusu w Kielnarowej.

Tematyka spotkania dotyczyła „Analizy składu ciała” – każdy z uczestników korzystając z InBody 170 mógł przeprowadzić indywidualną analizę składu swojego ciała. Wyniki badań zostały szczegółowo omówione przez prowadzącą warsztaty Panią Urszulę.

Kolejne zajęcia prowadzone przez Panią Iwonę przybliżyły uczniom niezwykle ważne zagadnienia dotyczące „Wpływu sposobu odżywiania na gospodarkę hormonalną organizmu”.

Na zakończenie grupa wzięła udział w krótkim szkoleniu dotyczącym wizażu.

Opiekunki grupy: Anna Patron, Małgorzata Pabjańska, Marzena Borzęcka,

Dostępność strony