Aktualności

Współpraca Edukacyjno-Promocyjna

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie objęła patronatem Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie. Została podpisana umowa o Współpracy Edukacyjno-Promocyjnej z uczelnią.

W ramach patronatu będą realizowane zajęcia dedykowane dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Technik analityk.

Koordynator współpracy: mgr inż. Monika Kluz-Kula

Dostępność strony