Aktualności

Wycieczka szkoleniowa do Reslogistic – Park Logistyczny w Rogoźnicy

18 października uczniowie klasy 5 ES z kierunku technik eksploatacji portów i terminali uczestniczyli w wycieczce szkoleniowej do Reslogistic – Park Logistyczny w Rogoźnicy.

Uczniowie zostali zapoznani z zasadami BHP obowiązującymi w magazynie, następnie dyrektor Łukasz Lasek opowiedział uczniom o usługach magazynowania towarów dotyczących: składowania, co packing oraz cross docking.

Uczniowie zobaczyli w jaki sposób odbywa się proces przyjmowania, składowania, kompletacji oraz wydawania towarów z magazynu. Ponadto poznali zasady działania urządzeń transportu bliskiego, w tym wózka wysokiego składowania oraz zapoznali się z zasadą działania skanerów i terminali – zaawansowanych urządzeń pozwalających na zdalną i szybką wymianę danych pomiędzy użytkownikiem a systemem informatycznym za pośrednictwem Wi-fi lub LTE.

Opiekę na nad uczniami sprawowały: pani Anna Górniak i pani Elżbieta Bród-Sikora.

Dostępność strony