Aktualności

WYJŚCIE KLAS PATRONACKICH 2 A I 3 D NA KULTUROWE LEKCJE ANGIELSKIEGO, WSIIZ

W dniu 16 stycznia 2024 r. klasy 2 A i 3 D, wraz z opiekunami: Małgorzatą Alibożek, Karoliną Winiarską i Katarzyną Dawidowską, wzięły udział w anglojęzycznych lekcjach kulturowych, w ramach podpisanego Porozumienia z Zakładem Filologii Angielskiej, WSIiZ o klasach patronackich.

Wykład na temat rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej przeprowadziła dr Paula Wieczorek, adiunkt Zakładu Filologii Angielskiej, WSIiZ. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się, jak wygląda obecna sytuacja Indian, którzy zamieszkują ten kontynent od tysiącleci, a których historia pełna jest zbrodni, nienawiści i prześladowań ze strony kolonizatorów.

Organizatorki wyjścia: mgr Katarzyna Dawidowska, mgr Karolina Winiarska

Koordynator porozumienia z ramienia WSIiZ: dr Paula Wieczorek

Koordynator porozumienia z ramienia szkoły: mgr Katarzyna Dawidowska.

Dostępność strony