Zarząd Rady Rodziców

Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Dorota Jaworska – przewodniczący, klasa 5fs

Adriana Siwy – wiceprzewodniczący, klasa 4d

Mariusz Pustelak  – zastępca pomocniczy, klasa 1b

Katarzyna Pacyna – sekretarz, klasa 2c

Wpłaty darowizn na cele Rady Rodziców:

Konto bankowe: 77 1020 4391 0000 6102 0144 9735

Wpłata powinna zawierać dane: tytuł wpłaty, kogo wpłata dotyczy, z jakiej klasy i za jaki okres.

Dostępność strony