ZAWODOWCY ZS3 W CYFROWEJ CHMURZE

Rozpoczęto nabór na staże uczniowskie w ramach projektu współfinansowanego przez EFS+ pn. „ Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze”. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji papierowej w pokoju 109 (kierownik szkolenia praktycznego) lub sekretariacie szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce PROJEKTY „Zawodowcy ZS3 w cyfrowej chmurze”.

Składanie czytelnie wypełnionych i podpisanych formularzy rekrutacyjnych do dnia 19.06 w pokoju 109 i sekretariacie szkoły lub zabezpieczone hasłem należy wysłać na adres: zawodowcyzs3@zs3.resman.pl

Dostępność strony