Dyrekcja

Dyrektor mgr Jadwiga Gargaś
 • Ukończyła liceum humanistyczne, a następnie studia magisterskie w zakresie historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
 • Ukończyła studia podyplomowe z geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach
 • Jest autorką wielu projektów wychowawczych, które zostały  nagrodzone dotacjami  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 • Od 1997 r. pełniła funkcję wicedyrektora szkoły.
 • Stara się nie tylko doskonalić wiedzę uczniów, pragmatycznie przygotować ich do wejścia w świat dorosłych, ale pragnie też uwrażliwić młodych ludzi na dobro i piękno.
 • Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem historii.
 • Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymała kilkakrotnie nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty, nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa, srebrny medal Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za długoletnią służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • Od 1 września 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły.Wicedyrektor dr Katarzyna Nowak
 • Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., a następnie studia magisterskie w Wyższym Instytucie Wiedzy Religijnej w Tarnowie – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.
 • Ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Rodziny w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, studia podyplomowe z dziennikarstwa w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Dziennikarskim w Krakowie, studia podyplomowe „Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii” w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, studia podyplomowe „Logistyka i spedycja – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli” w Akademii WSB
  w Dąbrowie Górniczej, studia podyplomowe „Zarządzanie placówką oświatową w reformowanym systemie oświaty” na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 • Ukończyła kurs doktorancki w Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zdobywając tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia.
 • Jest nauczycielem dyplomowanym, nauczycielem przedmiotów zawodowych z turystyki, hotelarstwa i logistyki w Zespole Szkół Spożywczych, egzaminatorem egzaminów zawodowych.
 • Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała kilkakrotnie nagrodę Dyrektora Szkoły, nagrodę Prezydenta Miasta Rzeszowa, brązowy medal Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za długoletnią służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • Współpracuje z zagranicą w ramach projektów Erasmus +.
 • Od 1 września 2018 r. pełni funkcję Wicedyrektora Szkoły.Wicedyrektor mgr Agnieszka Kunicka
 • Ukończyła IV LO w Rzeszowie, a następnie studia na Wydziale Filologicznym na kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie.
 • Jest nauczycielem dyplomowanym i wieloletnim egzaminatorem egzaminów maturalnych z języka polskiego.
 • Była wielokrotnie nagradzana za pracę dydaktyczno – wychowawczą.
 • Od 1 września 2019 r. pełni funkcję Wicedyrektora Szkoły.