TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH – PREZENTACJA KIERUNKU

video
play-sharp-fill

Kierunek objęty patronatem: Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uzyskany tytuł technika lotniskowych służb operacyjnych jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

Kształcenie na kierunku Technik lotniskowych służb operacyjnych odbywa się z innowacyjnym programem: EVERYTHING STARTS  HERE LOTNISKO  RZESZÓW – JASIONKA W SZKOLNYM CENTRUM OPERACYJNO – DYDAKTYCZNYM.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej.

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty: geografia, język angielski.

Jeżeli szukasz zawodu z przyszłością, to dołącz do nas!

Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych.

U nas nauczysz się:

 • pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji,
 • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego,
 • prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym,
 • współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego,
 • współpracy ze służbami żeglugi powietrznej,
 • koordynowania i nadzorowania obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska,
 • podejmowania działań w zakresie ochrony lotnictwa z uwzględnieniem prawa lotniczego.

Dodatkowo oferujemy:

 • wycieczki szkoleniowe do firm: Aeroklub Rzeszowski, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz, Air Res Aviation,
 • możliwość uczestnictwa w wykładach otwartych oraz warsztatach na uczelniach wyższych (Akademia Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie),
 • praktyki zawodowe w portach lotniczych,
 • wyjazdy na staż do krajów Unii Europejskiej w ramach programu „ERASMUS+”.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dynamiczny rozwój branży lotniczej spowodował wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowany personel pracujący w działach służb operacyjnych portów lotniczych jak i podmiotów współpracujących z lotniskami.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych

ZNAJDZIE PRACĘ JAKO:

 • koordynator ruchu naziemnego (marshaller),
 • pracownik Straży Ochrony Lotniska,
 • Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego,
 • kontroler ruchu lotniczego,
 • pracownik w Służbie Celnej lub Straży Granicznej.

MIEJSCA PRACY:

 • lotniska,
 • porty lotnicze,
 • ośrodki kształcenia lotniczego,
 • lotnicze ośrodki naukowo-badawcze,
 • linie lotnicze,
 • firmy serwisujące samoloty.

CO PO TECHNIKUM?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunku transport i ochrona. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE SZKOŁY:

 • internat,
 • interaktywna makieta lotniska Rzeszów-Jasionka,
 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audio-video.

Lotniska – atmosfera, otwarta przestrzeń i świadomość, że połączone są niewidzialnymi nićmi pajęczyny oplatającej naszą planetę, tu spotyka się cały świat.

/Jarosław Kret/

Dostępność strony