Pedagog

Patrycja Wiącek, Agnieszka Strzyżowska

PSYCHOLOG:

Katarzyna Łuczak-Rejman 

 

Służą pomocą uczniom, rodzicom, nauczycielom.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy :

–  czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

–  nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

–  masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

–  chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

–  chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,

–  masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,

            Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

1. Na terenie szkoły działają punkty konsultacyjne:

– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie

– terenowego oddziału Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie

Dyżury pełni psycholog, pedagog raz w miesiącu, udzielając porad, konsultacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z której korzystają nasi uczniowie mieści się przy ul. Rejtana 3 / w internacie Zespołu Szkół nr 2/. Tel. 17 748 38 00

3. Telefony, które mogą się przydać:

– Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, bezpłatny, całodobowy 116 111

– Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222

Dostępność strony